haihuongts's latest activity

 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: Cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 Xét tuyển không thi Đại học chính quy, Văn bằng 2 và liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2022 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ giáo dục đặc biệt đăng ký học nhanh liên hệ: Cô Hải 0987.758.401 hoặc Cô Minh 0987.748.463 vào lớp học ngay BỘ GIÁO...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: Cô Hải 0987 758 401 – Cô Minh 0987 748 463 Cơ hội xét học bạ thpt/cấp 3 đỗ vào học Cao đẳng sư phạm mầm non chính quy tại hà nội, Xét học bạ...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401 - Cô Minh 0987 748 463 Bạn đang có nhu cầu học liên thông Cao đẳng sư phạm Mầm non hay học Văn Bằng 2 sư phạm Mầm non...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: cô Hải 0987.758.401 – Cô Minh 0987.748.463 Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông sư phạm Mầm non, Tiểu học lớp học online + học...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ vào học Cô Hải 0987 758 401 hoặc cô Minh 0987 748 463 Thông báo tuyển sinh đào tạo xét tuyển bằng cấp 2 cấp 3 học Trung cấp cao đẳng. tuyên...
 • H
  liên thông chuyển ngành TC, CĐ ngành khác lên đại học QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI hệ chính quy
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: cô Hải 0987.758.401 – Cô Minh 0987.748.463 Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông sư phạm Mầm non, Tiểu học lớp học online + học...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401 - Cô Minh 0987 748 463 THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2022 HỌC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ giáo dục đặc biệt đăng ký học nhanh liên hệ: Cô Hải 0987.758.401 hoặc Cô Minh 0987.748.463 vào lớp học ngay BỘ GIÁO...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2022 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: Cô Hải 0987 758 401 – Cô Minh 0987 748 463 Cơ hội xét học bạ thpt/cấp 3 đỗ vào học Cao đẳng sư phạm mầm non chính quy tại hà nội, Xét học bạ...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: cô Hải 0987.758.401 – Cô Minh 0987.748.463 Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông sư phạm Mầm non, Tiểu học lớp học online + học...
 • H
  haihuongts đã đăng bài viết mới.
  Liên hệ: cô Hải 0987.758.401 – Cô Minh 0987.748.463 Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông sư phạm Mầm non, Tiểu học lớp học online + học...
Top