Kết quả tìm kiếm

 1. dutoaneta

  Chia Sẻ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày...
 2. dutoaneta

  Chia Sẻ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

  Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BXD về hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 09/2019/TT-BXD; Thông tư số 11/2019/TT-BXD; Thông tư số 15/2019/TT-BXD; Thông tư số 14/2019/TT-BXD; Thông tư...
 3. dutoaneta

  Chia Sẻ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng

  Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng. Thông tư này thay thế cho Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về ban hành định mức xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Chi tiết các bạn vui lòng tải file về tại đây
 4. dutoaneta

  Tin tức Những điểm mới của bộ đơn giá xây dựng công trình tp Cần Thơ năm 2021

  Như các bạn đã biết UBND TP Cần Thơ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 và thay thế cho bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2014 theo Quyết định 94/QĐ-SXD ngày 21/4/2014. Vậy bộ đơn giá mới năm 2021 này có những điểm mới gì khác biệt so với bộ đơn...
 5. dutoaneta

  Chia Sẻ Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ theo Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17/8/2021

  Ngày 17/8/2021 UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Bộ đơn giá gồm các phần sau: Đơn giá xây dựng công trình Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình Đơn giá khảo sát Đơn...
 6. dutoaneta

  Chia Sẻ Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định theo Văn bản 5180/UBND-KT ngày 14/11/2016

  Ngày 14/11/2016 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 5180/UBND-KT về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chi tiết về bảng giá ca máy các bạn tải về (Tại đây)
 7. dutoaneta

  Chia Sẻ Danh mục các tỉnh thành phố đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2021

  TT Tỉnh/TP Số Quyết định ngày ban hành Ghi chú 1 Bà Rịa Vũng Tàu Quyết định 1901/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 Tải về 2 Bến Tre Quyết định 3424/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 Tải về 3 Bình Dương Quyết định 4110/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Tải về 4 Bình Phước Quyết định 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020 Tải...
 8. dutoaneta

  Chia Sẻ Đơn giá XDCT tỉnh Nam Định theo Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Ngày 31/12/2014 UBND tỉnh Nam Định đã công bố bộ đơn giá Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm: 1. Quyết định số 2675/QĐ-UBND đơn giá phần xây dựng 2. Quyết định số 2678/QĐ-UBND đơn giá phần lắp đặt 3. Quyết định số 2676/QĐ-UBND đơn giá phần khảo sát 4. Quyết định số 2677/QĐ-UBND...
 9. dutoaneta

  Chia Sẻ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai

  Ngày 29 tháng 1 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2021. Chi tiết file Quyết định các bạn vui lòng tải về (Tại đây)
 10. dutoaneta

  Chia Sẻ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Ngày 09/02/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019. Chi tiết file Nghị định 10/2021/NĐ-CP vui lòng tải về (Tại đây)
 11. dutoaneta

  Chia Sẻ Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 2710/QĐ-UBND

  Ngày 10/7/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 2710/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công...
 12. dutoaneta

  Chia Sẻ Văn bản 2750/BKHĐT-GSTĐĐT vướng mắc trong việc áp dụng định mức xây dựng, đơn giá nhân công, ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Ngày 28/4/2020 Bộ Kế hoạch đầu tư đã có Văn bản 2750/BKHĐT-GSTĐĐT vướng mắc trong việc áp dụng định mức xây dựng, đơn giá nhân công, ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chi tiết văn bản nêu trên các bạn vui lòng tải về (TẠI ĐÂY)
 13. dutoaneta

  Chia Sẻ Văn bản 3331/VPCP-CN ngày 27/4/2020 thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Văn bản 1694/BXD-KTXD ngày 09/4/2020 của Bộ Xây dựng về việc tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP
 14. dutoaneta

  Chia Sẻ Văn bản 3331/VPCP-CN ngày 27/4/2020 thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Văn bản 3170/BGTVT-CQLXD ngày 03/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo vướng mắc trong việc áp dụng định mức xây dựng, đơn giá nhân công, ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 15. dutoaneta

  Chia Sẻ Văn bản 3331/VPCP-CN ngày 27/4/2020 thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Ngày 27/4/2020 Văn phòng chính phủ đã có Văn bản 3331/VPCP-CN vể việc thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chi tiết về Văn bản này các bạn vui lòng tải về (Tại đây)
 16. dutoaneta

  Chia Sẻ Công bố số 7890/UBND-KT ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2019 (điều chỉnh)

  Cần thông tin về thông tư, nghị định va các hướng dẫn lập dự toán bạn cứ lên diễn đàn tải về nhé
Top