Kết quả tìm kiếm

 1. Mạnh Thắng

  Tin tức Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh/thành phố

  Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 Tỉnh thành phố ban hành năm 2021 theo cơ sở Thông tư mới; Hướng dẫn xác định và lập dự toán công trình kèm theo Đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy Tổng hợp đơn giá xây dựng công trình 63 Tỉnh thành phố Tổng hợp đơn giá xây dựng công trình các tỉnh thành phố đã...
 2. Mạnh Thắng

  Tin tức Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định 14/QĐ-UBND

  Ngày 11 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2020. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đơn giá nhân công tỉnh Đồng...
 3. Mạnh Thắng

  Tin tức Vĩnh Phúc ban hành bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 06.01.2021 theo Quyết định 08/QĐ-SXD

  Ngày 06 tháng 01 năm 2021 Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh...
 4. Mạnh Thắng

  Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND

  Ngày 3 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND; ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2020. Đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nam...
 5. Mạnh Thắng

  [CHÍNH THỨC] Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh 2020 ngày 01/12/2020

  Ngày 1 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Trà...
 6. Mạnh Thắng

  Chia Sẻ [CHÍNH THỨC] Phú Thọ áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 18.12.2020 theo Quyết định 3326/QĐ-UBND

  Ngày 18 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 33260/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Phú...
 7. Mạnh Thắng

  Hướng dẫn lập dự toán Nghệ An mới nhất

  Hướng dẫn lập dự toán Nghệ An mới nhất Hướng dẫn lập dự toán Nghệ An mới nhất theo Quyết định 3827/QĐ-UBND ngày 29/10/2020. Đơn giá nhân công và Bảng giá ca máy theo Quyết định 1104/QĐ-SXD ngày 8/5/2020 Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nghệ An mới nhất Để lập dự toán tỉnh Nghệ An mới nhất năm 2020...
Top