Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Tâm sự xét nhanh HỒ SƠ Học VĂN BẰNG 2 đh ngành NGÔN NGỮ Anh tháng 6,7

  Liên hệ: Cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 Xét tuyển không thi Đại học chính quy, Văn bằng 2 và liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học vào thứ 7 và chủ...
 2. H

  Tâm sự hệ chính QUy- Văn BẰNG 2 đại Học ngành LUẬt học cuối tuần, học online trường nào

  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2022 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7 chủ...
 3. H

  Tâm sự học online- chứng chỉ GIÁO DỤC ĐẶC biệt dạy tRẺ rối lOẠN HÀnh vi, tỰ kỷ

  Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ giáo dục đặc biệt đăng ký học nhanh liên hệ: Cô Hải 0987.758.401 hoặc Cô Minh 0987.748.463 vào lớp học ngay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ “Can thiệp sớm và Giáo dục hòa...
 4. H

  Tâm sự điều KIỆN CẦn khi HỌC VĂN BẰNg 2 Cao ĐẲNg sp MẦM NON chính QUY online 2022

  Liên hệ: Cô Hải 0987 758 401 – Cô Minh 0987 748 463 Cơ hội xét học bạ thpt/cấp 3 đỗ vào học Cao đẳng sư phạm mầm non chính quy tại hà nội, Xét học bạ lớp 12 vào học cao đẳng sư phạm Mầm non. Tốt nghiệp cấp 3 học bạ khá được xét tuyển ngay vào học cao đẳng sư phạm mầm non chính quy năm 2022. Xét...
 5. H

  Tâm sự VB2- LiÊN thông SƯ PHẠM MẦM NON chính quy Học cuối tuần, hỌC online XÉT Nhanh hồ sơ tháng 6

  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401 - Cô Minh 0987 748 463 Bạn đang có nhu cầu học liên thông Cao đẳng sư phạm Mầm non hay học Văn Bằng 2 sư phạm Mầm non Trường nào đào tạo và cấp bằng Cao đẳng sư phạm Mầm non chính quy? Học ngoài giờ hành chính? Trường nào cấp bằng CHÍNH QUY, KHÔNG CÓ CHỮ "Liên...
 6. H

  Tâm sự dễ DÀNg chuyển từ kẾ TOÁn sang VB2 SƯ PHẠm tiểU hỌC lớp cuối tuần, học online ngay tháng 6,7

  Liên hệ: cô Hải 0987.758.401 – Cô Minh 0987.748.463 Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông sư phạm Mầm non, Tiểu học lớp học online + học tập trung thứ 7 chủ nhật. Bạn đang muốn học chuyển đổi văn bằng sang sư phạm Mầm non hay tiểu học? Bạn đã tốt nghiệp một văn bằng CĐ ĐH khác, giờ...
 7. H

  Tuyển dụng mở lớp học online Cao ĐẲNg hành chính VĂN tHƯ cấp bằng chính quy 2022

  Liên hệ vào học Cô Hải 0987 758 401 hoặc cô Minh 0987 748 463 Thông báo tuyển sinh đào tạo xét tuyển bằng cấp 2 cấp 3 học Trung cấp cao đẳng. tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &...
 8. H

  Tâm sự tuyển sinh ngành QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI- văn bằng 2 Đại Học quản lý đất đai HỌC ONLINE từ xa

  liên thông chuyển ngành TC, CĐ ngành khác lên đại học QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI hệ chính quy
 9. H

  Hướng dẫn Đại Học sư phạm Tiểu HỌc, Mầm NON xÉT tuyển liên thông trÁI NGÀNH, chuyển ngành 2022

  Liên hệ: cô Hải 0987.758.401 – Cô Minh 0987.748.463 Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông sư phạm Mầm non, Tiểu học lớp học online + học tập trung thứ 7 chủ nhật. Bạn đang muốn học chuyển đổi văn bằng sang sư phạm Mầm non hay tiểu học? Bạn đã tốt nghiệp một văn bằng CĐ ĐH khác, giờ...
 10. H

  Hướng dẫn học sư phạm mầm non 2022- LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG MẦM NON lớp ONLINE học luôn t7 cn

  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401 - Cô Minh 0987 748 463 THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2022 HỌC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON CHÍNH QUY 1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM GIÁO DỤC MẦM NON 2. Đối tượng dự thi - Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp đúng ngành...
 11. H

  Hỏi & Đáp không có bằng sư phạm HỌC CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT lớp online tháng 6

  Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ giáo dục đặc biệt đăng ký học nhanh liên hệ: Cô Hải 0987.758.401 hoặc Cô Minh 0987.748.463 vào lớp học ngay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ “Can thiệp sớm và Giáo dục hòa...
 12. H

  Hỏi & Đáp đào tạo tín chỉ- liÊN THÔNG- VĂN BẰNg 2 quẢN lÝ ĐẤT ĐAi- ONLINE- cuối tUẦn

  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2022 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7 chủ...
 13. H

  Hỏi & Đáp địa điểm NỘp hồ sơ xÉT HỌC BẠ 2022- học sư phạm MẦM NON chính quy Hà Nội

  Liên hệ: Cô Hải 0987 758 401 – Cô Minh 0987 748 463 Cơ hội xét học bạ thpt/cấp 3 đỗ vào học Cao đẳng sư phạm mầm non chính quy tại hà nội, Xét học bạ lớp 12 vào học cao đẳng sư phạm Mầm non. Tốt nghiệp cấp 3 học bạ khá được xét tuyển ngay vào học cao đẳng sư phạm mầm non chính quy năm 2022. Xét...
 14. H

  Hỏi & Đáp Lịch thi/XÉT Nhanh tháng 6- vĂN BẰNG 2, liÊN thông SƯ PHẠM TOÁN hà nội

  Liên hệ: cô Hải 0987.758.401 – Cô Minh 0987.748.463 Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông sư phạm Mầm non, Tiểu học lớp học online + học tập trung thứ 7 chủ nhật. Bạn đang muốn học chuyển đổi văn bằng sang sư phạm Mầm non hay tiểu học? Bạn đã tốt nghiệp một văn bằng CĐ ĐH khác, giờ...
 15. H

  Hỏi & Đáp HỌc VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM TIỂU HỌC ONLINE ngay troNg tháng 6/2022

  Liên hệ: cô Hải 0987.758.401 – Cô Minh 0987.748.463 Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 và học liên thông sư phạm Mầm non, Tiểu học lớp học online + học tập trung thứ 7 chủ nhật. Bạn đang muốn học chuyển đổi văn bằng sang sư phạm Mầm non hay tiểu học? Bạn đã tốt nghiệp một văn bằng CĐ ĐH khác, giờ...
 16. H

  Hỏi & Đáp tạo điều kiện XÉT Nhanh HỌC VB2 cao đẲng sư phạm Mầm NON cuối tuần, học trực tuyến 2022

  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401 - Cô Minh 0987 748 463 THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2022 HỌC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON CHÍNH QUY 1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM GIÁO DỤC MẦM NON 2. Đối tượng dự thi - Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp đúng ngành...
 17. H

  Hướng dẫn CHỈ HỌC ONLINE - chứng chỉ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT trường sư phạm Trung Ương lớp tháng 5-6-7

  Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ giáo dục đặc biệt đăng ký học nhanh liên hệ: Cô Hải 0987.758.401 hoặc Cô Minh 0987.748.463 vào lớp học ngay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ “Can thiệp sớm và Giáo dục hòa...
 18. H

  Hướng dẫn chương trình HỌc chuyển đổi ONLINE cấp bằng ĐH KẾ TOÁN CHính quy 2022

  Liên hệ: Cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463. Xét tuyển không thi vào học ngay hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 và liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học...
 19. H

  Hướng dẫn cuối tuần 2022- HỌC LIÊN THÔNG KẾ TOÁN- văn bằng 2 QUẢN LÝ Đất

  Liên hệ: cô Hải 0987 758 401; Cô Minh 0987 748 463 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN NĂM 2022 THẠC SỸ; LIÊN THÔNG & VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7 chủ...
 20. H

  Hướng dẫn đĂNg ký XÉT HỌC BẠ THPT điểm đỗ cao đẳng sư phạm Mầm Non 2022

  Liên hệ: Cô Hải 0987 758 401 – Cô Minh 0987 748 463 Cơ hội xét học bạ thpt/cấp 3 đỗ vào học Cao đẳng sư phạm mầm non chính quy tại hà nội, Xét học bạ lớp 12 vào học cao đẳng sư phạm Mầm non. Tốt nghiệp cấp 3 học bạ khá được xét tuyển ngay vào học cao đẳng sư phạm mầm non chính quy năm 2022. Xét...
Top