bản mã giá re

  1. Xnk Tân Quang

    Bản mã xà gồ cho công trình Việt

    Bản mã xà gồ là thuật ngữ quen thuộc và phổ biến trong ngành xây dựng. Đây là một cấu trúc ngang của một mái nhà. Thường được sử dụng trong các ngôi nhà có mái. Xà gồ có nhiều loại khác nhau và mỗi loại sẽ được áp dụng trong những trường hợp cụ thể nhất định. Bản mã xà gồ là gì ? Về cấu tạo...
  2. Xnk Tân Quang

    PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẢN MÃ VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BẢN MÃ

    1. Phương pháp gia công bản mã Trước đây, phương pháp gia công bản mã thủ công được áp dụng để cắt bản mã. Phương pháp này không đảm bảo được tính chính xác và ảnh hướng ít nhiều đến chất lượng của sản phẩm. Hiện nay, với sự phát triển của kĩ thuật, công nghệ, phương pháp thủ công dần được thay...
Top