bằng cao đẳng ngành khác học đất đai

  1. T

    Tâm sự Chuyển ĐỔi Mọi Văn Bằng sang ĐH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI @@

    Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463; cô Hương 0987 758 401. Xét tuyển không thi vào học ngay hệ Đại học Văn bằng 2 & liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học vào thứ 7 và...
Top