báo giá long đền

  1. Xnk Tân Quang

    Tin tức Long đền là gì ?

    Long đen, vòng đệm là các khái niệm chung chỉ về chi tiết này. Long đền trong tiếng anh là Washer, là chi tiết đóng vai trò trung gian giữa các đai ốc và thiết bị ghép nối trong mối ghép. Thông qua các bu lông hoặc mối ghép bằng vít để khi siết chặt đai ốc không hỏng và ảnh hưởng đến bề mặt của...
Top