beckman coulter

  1. thietbiphonglab

    Tâm sự Máy Đếm Hạt Chất Lỏng Di Động HIAC PODS+

    Máy đếm hạt chất lỏng di động HIAC PODS + của Beckman Coulter được INTERLAB phân phối tại Việt Nam. HIAC PODS+ lấy mẫu chất lỏng có độ nhớt thấp hoặc cao và báo cáo dữ liệu theo các tiêu chuẩn ISO 4406, NAS 1638, NAVAIR, GOST hoặc SAE AS4059. Máy đếm hạt chất lỏng HIAC PODS + có tính di động cao...
Top