bu lông 8.8

  1. Xnk Tân Quang

    Tin tức Báo Giá Bu Lông 8.8 Mạ Kẽm

    Đặc điểm của bu lông 8.8 mạ kẽm Bu lông 8.8 mạ kẽm là một trong những bu lông có độ bền rất cao (vì để đạt được cấp bền 8.8 phôi thép gia công bu lông phải được nhiệt luyện liên tục ở nhiệt độ cao trong nhiều giờ). Bu lông mạ kẽm 8.8 không những chỉ có độ bền cao mà bề mặt còn được mạ kẽm nên...
Top