cách lập dự toán

  1. Bui Thi Thanh Hoa

    Chia Sẻ "HỎA TỐC" Cách lập dự toán <siêu nhanh siêu dễ> cho Tỉnh Gia Lai trên phần mềm dự toán ETA

    👉 👉 Công trình được thực hiện lập dự toán : trên địa bàn tỉnh Gia Lai 👉👆Để lập được dự toán cho công trình tại Gia Lai ta cần chuẩn bị các tài liệu sau:Bản vẽ thiết kế và các tài liệu thuyết minh về công trình kèm theo. 🔔Bên cạnh đó, là các thông tư,nghị định của BXD ban hành như: +Nghị định...
Top