cảm biến áp lực sensys m5200

  1. G

    Tâm sự Lắp đặt cam bien ap suat Sensys M5200 cần chú ý gì

    Cảm biến áp suất Sensys M5200 Cảm biến áp lực Sensys M5200 là dòng sản phẩm mới nhất đặt ra một tiêu chuẩn hiệu suất giá mới cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp nặng. Dòng máy này thích hợp để đo áp suất chất lỏng hoặc khí, ngay cả đối với các phương tiện khó như nước bị ô nhiễm, hơi...
  2. G

    Tâm sự Sơ lược về cảm biến đo áp suất Sensys M5200 mới nhất tháng 6/2021

    Cảm biến áp lực Sensy M5200 hoạt động ở môi trường nào? Cảm biến đo áp suất Sensys M5200 có phạm vi nhiệt độ bù từ -20 đến 85 độ c. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của cảm biến Sensys M5200 từ -40 đến 125 độ C. Áp lực nổ của cảm biến áp lực Sensys M5200 là X5 hoặc 1400bar. Sản phẩm làm việc trong độ...
Top