cảm biến đo áp

  1. G

    Tâm sự Mua cảm biến áp suất ở đâu?

    Cảm biến đo áp suất là thiết bị dùng để đo áp suất và chuyển đổi áp suất đó thành tín hiệu điện. Tín hiệu đó được truyền về bộ hiển thị và điều khiển bằng dây cáp điện. Tín hiệu ngõ ra thường là 0 – 5V, 0 – 10V, 4 – 20mA, 0 – 20mA, ...Theo xu hướng ngày nay cảm biến đo áp đang chuẩn hóa dùng tín...
Top