cần tìm lớp chứng chỉ giáo dục đặc biệt

  1. H

    Hướng dẫn tìm LỚP học Nhanh chứng chỉ GIÁO dỤC Đặc biệt- QUẢn lý Mầm nON mở trường tư thục

    Liên hệ cô Hải Hương 0987758401 – cô Minh 0987748463 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP & CẤP CHỨNG CHỈ - Kỹ thuật chế biến món ăn (sơ cấp nấu ăn-cấp dưỡng) - Nghiệp vụ Kế toán (kế toán trưởng, kế toán viên) - Nghiệp vụ Quản lý Giáo...
Top