cấp chứng chỉ quản lý mầm non tháng 6 7

  1. H

    Tâm sự ĐỊA chỈ nộp Nhanh CHỨng chỉ QUản lÝ GIÁO DỤC MẦM NON hỗ trợ thủ tục mở trƯỜNG

    Liên hệ (cô Hải Hương 0987.758.401) hoặc (cô Minh 0987.748.463) tham gia khóa học nhanh hoàn thiện thủ tục mở trường mầm non, mở nhóm nhà trẻ tư thục, làm chủ trường mầm non hoặc có chứng chỉ dạy mầm non. TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO & CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ GIÁO...
Top