cấp chung chi thiết bị trường học

  1. T

    Tâm sự TRƯờng Nào Đào tạo Cấp CHứng chỉ thIẾT bị TRƯờng học 2021 (bậc tiểu học, thcs, thpt)

    Liên hệ: 0987.748.463 (Ms Minh) hoặc 0987.758.401 (Ms Hương) THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGẮN HẠN NĂM 2021 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ I. Chương trình đào tạo: - Chứng chỉ “ Thiết bị trường học ” - Chứng chỉ...
Top