cấp nhanh chứng chỉ sư phạm nghề

  1. H

    Tâm sự dạy trung tâm lái xe CẦN GẤP cHỨNG chỉ NGHIỆp vụ SƯ Phạm NGHỀ 2021, đợt thi tháng 5,6,7

    Liên hệ: 0987 758 401 (cô Hương) hoặc 0987 748 463 (cô Minh) Bạn muốn vào giảng dạy trong các trường đào tạo lái xe Bạn muốn mở trung tâm dạy nghề cắt tóc, cắt may, trang điểm làm đẹp, dạy nấu ăn, các ngành nghề Bạn muốn làm giảng viên dạy nghề trong các trường TC, CĐ nghề,.... CHƯƠNG...
Top