chứng chỉ bán xăng dầu

  1. K

    Tâm sự Chứng chỉ Kinh doanh Khí dầu mỏ hóa lỏng, chứng chỉ cho nhân viên bán xăng dầu 0939393723

    KHÓA HỌC KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG- CHỨNG CHỈ CHO CHỦ KINH DOANG MỞ CỬA HÀNG XĂNG DẦU - Thực hiện Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ; - Trang bị cho cán bộ, nhân viên đang làm việc tại cơ sở kinh doanh khí dầumỏ hóa lỏng...
Top