chứng chỉ công tác đoàn đội

  1. T

    Chia Sẻ Chứng chỉ ngắn hạn: Thiết bị trường học, thư viện, Đoàn ĐỘi 2021

    Liên hệ: 0987.748.463 (Ms Minh) hoặc 0987.758.401 (Ms Hương) THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGẮN HẠN NĂM 2021 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ I. Chương trình đào tạo: - Chứng chỉ “ Thiết bị trường học ” - Chứng chỉ...
Top