chứng chỉ dạy nghề nấu ăn

  1. H

    Hỏi & Đáp thi Luôn tháng 12 Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Nghề Sơ CẤp

    Liên hệ: 0987 758 401 (cô Hương) hoặc 0987 748 463 (cô Minh) Bạn muốn vào giảng dạy trong các trường đào tạo lái xe Bạn muốn mở trung tâm dạy nghề cắt tóc, cắt may, trang điểm làm đẹp, dạy nấu ăn, các ngành nghề Bạn muốn làm giảng viên dạy nghề trong các trường TC, CĐ nghề,.... CHƯƠNG...
  2. H

    Hướng dẫn tháng 11-12 thi Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư Phạm Dạy nghề sơ cẤP

    Liên hệ: 0987 758 401 (cô Hương) hoặc 0987 748 463 (cô Minh) Bạn muốn vào giảng dạy trong các trường đào tạo lái xe Bạn muốn mở trung tâm dạy nghề cắt tóc, cắt may, trang điểm làm đẹp, dạy nấu ăn, các ngành nghề Bạn muốn làm giảng viên dạy nghề trong các trường TC, CĐ nghề,.... CHƯƠNG...
Top