chứng chỉ đoàn đội

  1. T

    Tâm sự CHỨNG CHỈ ĐOÀN, HỘI, ĐỘI - thông tin đào tạo trực tuyến

    Hotline: 0987.7484.63; 098.775.8401 Đào tạo và cấp chứng chỉ công tác Đoàn, Hội, Đội. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của TW Đoàn TNCS HCM, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI – Căn cứ...
  2. T

    Chia Sẻ Chứng chỉ ngắn hạn: Thiết bị trường học, thư viện, Đoàn ĐỘi 2021

    Liên hệ: 0987.748.463 (Ms Minh) hoặc 0987.758.401 (Ms Hương) THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGẮN HẠN NĂM 2021 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ I. Chương trình đào tạo: - Chứng chỉ “ Thiết bị trường học ” - Chứng chỉ...
Top