chứng chỉ quản lý và khai thác vận tải đường bộ

  1. Vũ Hoàng

    Chia Sẻ Lớp học chứng chỉ quản lý và khai thác vận tải đường bộ

    KHÓA HỌC SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHO GIÁM ĐỐC & QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI Để được phép hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đường bộ, thì người trực tiếp điều hành, giám đốc, quản lý... các doanh nghiệp vận tải cần có chứng chỉ sơ cấp Quản...
Top