chung chi thiet bi truong hoc

  1. T

    Tâm sự hn, Ở Đâu đào tạo CẤP chứng CHỈ THIẾT BỊ TRƯỜNG Học?

    Liên hệ: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGẮN HẠN NĂM 2021 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ I. Chương trình đào tạo: - Chứng chỉ “...
  2. M

    Tâm sự KHÓA hỌC cHỨNG cHỈ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC cấp TỐC 0978868612

    ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CẤP TỐC 0978868612 KHÓA hỌC cHỨNG cHỈ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 0978868612 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiết bị trường học 0978868612 Chứng chỉ thiết bị trường học 0978868612 Lớp chứng chỉ nghiệp vụ thiết bị trường học 0978868612 tuyển...
Top