chứng chỉ

  1. T

    Tâm sự KHAI GIẢNG LỚP GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT, chứng chỉ giáo dục đặc biệt ở hà nội

    Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ giáo dục đặc biệt học online 100% đăng ký học nhanh liên hệ:bCô Minh 0987.748.463 hoặc Cô Hương 0987.758.401 vào lớp học ngay tháng tháng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ “Can...
  2. V

    Chia Sẻ Địa chỉ học Chứng chỉ Sơ cấp Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

    Thông báo, chốt danh sách khóa học sơ cấp chuyên ngành vận tải – Chương trình bồi dưỡng trình độ chuyên môn vận tải cho người quản lý, điều hành, khai thác vận tải theo nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cấp chứng chỉ sơ cấp Quản trị điều...
Top