công bố giá vật liệu tỉnh lào cai quý 1 năm 2020

  1. Bui Thi Thanh Hoa

    Chia Sẻ Giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

    🎯 🎯 Ngày 28 tháng 02 năm 2020 Liên Sở Giao Thông Vận Tải- Xây Dựng tỉnh Lào Cai đã ban hành thông báo số 76/CB-SGTVTXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 👉👉Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật nội dung công bố giá vật liệu vào dữ liệu phần mềm, các bạn...
Top