công bố giá vật liệu xây dựng khánh hòa

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA QUÝ 2 NĂM 2019

    Ngày 24 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 2262/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
  2. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA QUÝ 1 NĂM 2019

    Ngày 01 tháng 04 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 1126/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
Top