công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh bến tre tháng 8

  1. TrinhDo

    CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE THÁNG 8 NĂM 2019

    Ngày 05 tháng 09 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bến Tre ban hành công bố số 2538/TB-STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
Top