công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh cao bằng

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 1 NĂM 2019

    Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng quý 1 năm 2019 được chia làm 2 phần Công bố số 181/CBLS-SXD-STC ngày 25 tháng 02 năm 2019 công bố giá vật liệu cụm thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Công bố số 208/CBLS-SXD-STC ngày 04 tháng 03 năm 2019 công bố giá vật liệu cụm...
Top