công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh hà nam

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM QUÝ 3 NĂM 2019

    Ngày 27 tháng 09 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành công bố số 1785/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 3 Năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top