công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh ninh thuận

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NINH THUẬN QUÝ 3 NĂM 2019

  Ngày 11 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành công văn số 2109/SXD-QLHĐXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NINH THUẬN QUÝ 2 NĂM 2019

  Ngày 10 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành công văn số 1104/SXD-QLHĐXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NINH THUẬN QUÝ 1 NĂM 2019

  Ngày 10 tháng 01 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành công văn số 124/SXD-QLHĐXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top