công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh phú thọ

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ QUÝ 4 NĂM 2019

    Ngày 01 tháng 10 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành công bố số 1557/CBLS-TC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
Top