công tắc áp lực hyoshin

  1. G

    Tâm sự Ứng dụng của công tắc áp lực mới nhất tháng 9/2021

    Ứng dụng của công tắc áp lực Công tắc đo áp lực dùng trong ngành công nghiệp: Công tắc đo áp suất hay còn gọi là: công tắc đo áp, công tắc áp lực, rơ le áp suất, … Là thiết bị có khả năng phát hiện sự thay đổi của áp suất. Mở hoặc đóng một công tắc điện ở mức độ xác định trước. Có thể sử dụng...
Top