công tắc áp lực thuỷ lực

  1. G

    Tâm sự Bán công tắc áp lực tại Hồ Chí Minh

    Công tắc áp suất là gì? Công tắc áp suất hay còn gọi là rơ le áp suất. Công tắc áp lực có nhiệm vụ chuyển đổi các hiệu áp suất hoặc tín hiệu áp suất thành sự đóng ngắt của mạch điện. Đây là một thiết bị có khả năng phát hiện sự thay đổi áp suất, thực hiện mở và đóng một công tắc điện ở mức độ...
Top