cong tac do ap

  1. G

    Tâm sự Chỗ nào bán công tắc áp suất giá rẻ tại Hải Dương

    Công tắc đo áp suất hay còn có tên gọi là rơ le áp suất, công tắc áp lực , ... Là sản phẩm có nhiệm vụ chuyển đổi các tín hiệu áp suất thành sự đóng ngắt ON/OFF của mạch điện. Nói rõ hơn, đây là thiết bị phát hiện sự thay đổi của áp suất. Thực hiển đóng và mở một công tắc điện ở mức độ xác định...
Top