cửa cuốn trượt trần chống cháy

  1. W

    Chia Sẻ cửa cuốn trượt trần chống cháy 60 phút

    Cửa cuốn trượt trần chống cháy EI Hiên tại ở Đa Phúc đang sản xuất và lắp đặt dòng cửa cuốn trượt trần chống cháy 60 phút giá rẻ theo tiêu chuẩn EI ( đối với dòng cửa cuốn chống cháy thông thường là tiêu chuẩn chống cháy E ), EI là mức chống cháy cao nhất của cửa cuốn hiện tại với khả năng ngăn...
Top