cụm máy nén copeland zr144

  1. T

    Tâm sự Lên hoàn thiện cụm máy nén copeland 12hp ZR144KC

    Lên hoàn thiện cụm máy nén copeland 12hp ZR144KC Cấu tạo của cụm máy nén: cụm máy nén hoàn chỉnh hoạt động theo yêu cầu sẽ có những linh kiện như sau: Dàn nóng 2hp XMK, Meluck, Supcool,.. Máy nén lạnh Copeland, Kulthorn, Tecumseh Bình tách lỏng, bình tách dầu... Phin lọc, van tiết lưu, van...
Top