diện tích xây nhà trọ phù hợp

  1. N

    Tâm sự diện tích phòng trọ phù hợp cho thuê và tiết kiệm chi phí

    DIỆN TÍCH PHÒNG TRỌ PHÙ HỢP CHO THUÊ VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ Thông thường một phòng, một căn hộ cho thuê thường sẽ có chiều cao từ 4-5m đối với khu ngoại ô, còn đối với khu nội thành thì chiều cao tối đa có thể đạt vào khoảng 3,4m đến 3,8m. Tuy nhiên, phòng trọ hiện tại bắt buộc phải có thêm 1...
Top