định mức dự toán công trình

 1. TuanLN

  Chia Sẻ [E-BOOK] Tài liệu hướng dẫn Lập Dự toán xây dựng cơ bản và nâng cao

  Hướng dẫn Lập Dự toán xây dựng cơ bản và nâng cao (bằng sơ đồ tư duy trực quan dễ hiểu). - Muốn lập dự toán cần những kỹ năng và kiến thức gì? - Những ai có thể Lập dự toán ? - Đơn giá ở đâu mà có? - Định mức xây dựng là gì? Mời tải về tài liệu từ file đính kèm bên dưới....
 2. dutoaneta

  Chia Sẻ Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành Phố Hải Phòng năm 2017

  Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng – Click vào đây để tải File đơn giá Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt – Click vào đây để tải File đơn giá Quyết định số 3052/QĐ-UBND...
 3. dutoaneta

  Chia Sẻ Quyết định số 2062/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng ngày 13/12/2018 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng

  Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng Chi tiết về Quyết định các bạn tải File đính kèm nhé
 4. dutoaneta

  Chia Sẻ Quyết định số 2565/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận ngày 26/9/2018 Về việc công bố Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh

  ngày 26/9/2018 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND Về việc công bố Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lự từ ngày ký Chi tiết về Quyết định 2565/QĐ-UBND các bạn vui lòng tải file đính kèm
 5. dutoaneta

  Chia Sẻ Quyết định số 1297/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam ngày 08/7/2019 về việc công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình xây dựng

  Ngày 08/7/2019 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chi tiết về đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công...
 6. dutoaneta

  Chia Sẻ Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Phước

  Ngày 28/6/2017 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-SXD về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước gồm các phần sau 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Bưu chính viễn thông 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết...
 7. dutoaneta

  Chia Sẻ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Dương (phần sửa đổi bổ sung)

  Ngày 27/12/2018 UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3735/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa tỉnh Bình Dương phần sửa đổi bổ sung.
 8. dutoaneta

  Chia Sẻ Đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre

  Ngày 29/9/2017 UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định 2310/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần bưu chính, viễn thông. Chi tiết về bộ đơn giá Bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre các bạn vui lòng tải về (tại đây)
 9. dutoaneta

  Chia Sẻ Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp tỉnh Bắc Giang

  Ngày 05/12/2018 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - Phần công tác lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp Chi tiết về Quyết định 767/QĐ-UBND như sau:
 10. dutoaneta

  Chia Sẻ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - Phần lắp đặt (bổ sung)

  Ngày 07/10/2013 Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang – Phần lắp đặt (bổ sung)
 11. dutoaneta

  Chia Sẻ Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu công trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 30/8/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1493/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2018 và thay thế Văn bản số 807/UBND-XDCB ngày 05/6/2008 Chi tiết về đơn...
 12. dutoaneta

  Chia Sẻ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh An Giang

  Ngày 16 tháng 02 năm 2017 UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc công bố Thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo sát Điều 1. Công bố đính chính bộ Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo sát được ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 27...
 13. dutoaneta

  Chia Sẻ Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định (phần bổ sung)

  Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Công bố số 5438/UBND-KT về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định (phần bổ sung).
 14. dutoaneta

  Chia Sẻ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

  Ngày 10/5/2019 Sở Xây dựng tỉnh Hà tĩnh đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-SXD về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 05 phần như sau: – Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng – Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt – Đơn giá xây dựng công trình –...
Top