dizo gopods d chính hãng

  1. K

    Tin tức Tai nghe Bluetooth dưới 500k Dizo GoPods D chính hãng tại Hà Nội - Hải Phòng

    headphone Bluetooth dưới 500k Dizo GoPods D có gì nổi bật: - 20 giờ phát nhạc - Pin Sạc lớn (tai nghe đơn 40mAh, hộp sạc: 400mAh, tổng 480mAh) - Thời gian điện thoại tư vấn 3H (âm lượng 50%) - Thời gian chờ: 57H - Thời gian chơi nhạc: 5H, headphonetai nghe và hộp Pin 20H (âm lượng 50%) -...
Top