dn350

  1. T

    Hướng dẫn 0915541119////Thép ống đúc dn65 ,dn250 ,dn350.ống thép đúc mạ kẽm dn65,dn250,dn350 ,sch40 ,sch20 ,dn80

    DN250 Ø273.1 9.3 9.3 12.7 15.1 DN300 Ø323.9 9.5 10.3 12.7 17.5 DN350 Ø355.6 9.5 11.1 12.7 19.1 Mr Nam : 091 554 1119 Điện thoại: 0274 3719330 - Fax: 02743 719123...
Top