đơn giá ca máy trên địa bàn tỉnh lào cai năm 2020

  1. Bui Thi Thanh Hoa

    Chia Sẻ Đơn giá ca máy , thiết bị thi công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

    🎯 🎯 🎯Ngày 22 tháng 04 năm 2020 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Lào Cai ban hành công bố số 1100/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá ca máy , thiết bị thi công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phần mềm dự toán ETA là một trong những đơn vị cập nhật đơn giá nhanh nhất, chính xác nhất.Hiện nay. Phần...
Top