đơn giá nhân công xây dựng tỉnh hà tĩnh năm 2020

  1. Bui Thi Thanh Hoa

    Chia Sẻ Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

    🎯 🎯 🎯 Ngày 27 tháng 04 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành công bố số 47/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Phần mềm dự toán ETA là một trong những đơn vị cập nhật đơn giá nhanh nhất, chính xác nhất.Hiện nay. Phần mềm dự toán ETA đã cập...
Top