đơn giá nhân công xây dựng tỉnh nghệ an năm 2020

  1. Bui Thi Thanh Hoa

    Chia Sẻ Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

    🎯 🎯 Ngày 08 tháng 05 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1104/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phần mềm dự toán ETA là một trong những đơn vị cập nhật đơn giá nhanh nhất, chính xác nhất.Hiện nay. Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật...
Top