dự toán côn trình

  1. doanhnghiephcm

    Dự toán và bản vẽ thi công sửa chữa nhà xưởng sản xuất tại TP.HCM

    Sửa chữa nhà xưởng sản xuất tại TP.HCM là công trình thuộc dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất khay đựng linh kiện điện tử, thuộc đầu tư từ doanh nghiệp của Malaysia được Song Phát thực hiện trong năm 2020. Công trình sửa chữa nhà xưởng sản xuất tại TP.HCM Thông tin chung về dự...
  2. Trương Hoài

    Chia Sẻ Hướng dẫn sửa định mức dự toán công trình trên dự toán Eta

    Ví dụ: Trong công tác vận chuyển đất, bằng ô tô 10 tấn, phạm vi <=1000m, đất C1 (mã hiệu AB.41431). đây là công tác được quy định trong định mức 1776 mà Bộ Xây dựng đã công bố. Vậy thực tế công trình của bạn vận chuyển ở cự ly 2km hoặc 3km thì phải làm thế nào? Nếu bạn lập thành 02 hoặc 03 công...
Top