facebook ads

  1. PhanmemAbit001

    Chia Sẻ Lý do khiến tài khoản quảng cáo Faebook của bạn bị khóa và giải pháp

    Một số lí do khiến tài khoản quảng cáo của bạn bị khoá mà chúng ta cần tránh để vượt bão. Đợt này trên thị trường tài khoản chạy bùng xuất hiện nhiều dẫn đến anh em chạy bình thường cũng dễ bị khoá theo. Tài khoản quảng cáo của bạn bị...
  2. PhanmemAbit001

    Chia Sẻ 8 NGUYÊN NHÂN CHÍNH KHIẾN TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO BỊ KHÓA

    Nguyên nhân phổ biến: Nghi ngờ gian lận Do tình trạng các nhà quảng cáo Facebook sử dụng coupon hoặc chạy “bùng” quá nhiều nên Facebook khá “nhạy cảm” với người dùng Việt Nam. Cụ thể là tất cả các hành động bất thường đối với tài khoản ads của bạn sẽ bị “khóa” ngay lập tức. Vi phạm luật quảng...
Top