gas lạnh r507

 1. T

  Tâm sự gas lạnh R507 khối lượng 11.3 kg / bình tại TP.HCM

  gas lạnh R507 khối lượng 11.3 kg / bình tại TP.HCM R507 là hỗn hợp HFC, được sử dụng thay thế cho R502 và R22 trong hệ thống lạnh nhiệt độ thấp và trung bình. Với Tiềm năng trang bị toàn cầu (GWP) là 3985, R507 đang được giám sát tương tự như R404A. Ứng dụng: Môi chất lạnh dùng trong các hệ...
 2. T

  Tâm sự xả hàng tồn kho gas lạnh R507 loại 11.3kg/b

  xả hàng tồn kho gas lạnh R507 loại 11.3kg/b Gas lạnh R607 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R22 trong các hệ thống lạnh công nghiệp và kho lạnh bảo quản do mang tính ưu việt cao. Gas lạnh R507 có khả năng làm lạnh sâu hơn và áp suất cao hơn nhiều so...
 3. T

  Tâm sự gas lạnh R507 bình 11.3kg, hàng có sẵn tại Bình Tân

  gas lạnh R507 bình 11.3kg, hàng có sẵn tại Bình Tân Mô tả: R507 là hỗn hợp HFC, được sử dụng thay thế cho R502 và R22 trong hệ thống lạnh nhiệt độ thấp và trung bình. Với Tiềm năng trang bị toàn cầu (GWP) là 3985, R507 đang được giám sát tương tự như R404A. Ứng dụng: Môi chất lạnh dùng...
 4. T

  Tâm sự Gas lạnh Việt R507 loại 11.3kg, hàng có sẵn

  Gas lạnh Việt R507 loại 11.3kg, hàng có sẵn Mô tả: R507 là hỗn hợp HFC, được sử dụng thay thế cho R502 và R22 trong hệ thống lạnh nhiệt độ thấp và trung bình. Với Tiềm năng trang bị toàn cầu (GWP) là 3985, R507 đang được giám sát tương tự như R404A. Ứng dụng: Môi chất lạnh dùng trong các hệ...
 5. T

  Tâm sự giao hàng tận nơi gas lạnh Việt R507 11.3 kg / bình

  giao hàng tận nơi gas lạnh Việt R507 11.3 kg / bình Gas lạnh R507 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R22 trong các hệ thống lạnh công nghiệp và kho lạnh bảo quản do mang tính ưu việt cao. Gas lạnh R507 có khả năng làm lạnh sâu hơn và áp suất cao hơn...
 6. T

  Tâm sự Phân phối gas lạnh R507 loại 11,3kg

  Phân phối gas lạnh R507 loại 11,3kg R507 là hỗn hợp HFC, được sử dụng thay thế cho R502 và R22 trong hệ thống lạnh nhiệt độ thấp và trung bình. Với Tiềm năng trang bị toàn cầu (GWP) là 3985, R507 đang được giám sát tương tự như R404A. Ứng dụng: Môi chất lạnh dùng trong các hệ thống lạnh...
Top