gas r407

  1. T

    Tâm sự Phân phối gas lạnh R407 cho hệ thống công nghiệp

    Phân phối gas lạnh R407 cho hệ thống công nghiệp R407C là môi chất lạnh hỗn hợp của ba HFC, gồm HFC-32 (23%), HFC-125 (25%) và HFC-134a (52%). R407C được thiết kế để thay thế cho môi chất lạnh R22 trong các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại. Ứng dụng Môi chất lạnh thay thế cho R22 dạng...
Top