gas r507

  1. T

    Tâm sự 0911219479 Cung cấp gas lạnh công nghiệp R507 loại 11,3kg, xuất xứ Việt Nam

    0911219479 Cung cấp gas lạnh công nghiệp R507 loại 11,3kg, xuất xứ Việt Nam Gas lạnh R507A là loại gas có môi chất lạnh HFC không gây hại cho tầng ozon dùng thay thế cho R-22, cung cấp hiệu suất tương tự như R-22 và có thể được sử dụng để nạp thêm cho các hệ thống điều hòa đang sử dụng R-22...
Top