gia công bản mã

  1. Xnk Tân Quang

    Tin tức Bản mã

    Bản mã được sử dụng ở các vị trí khớp, điểm uốn cong hoặc mối liên kết rời rạc để hỗ trợ việc chuyển ứng suất giữa các chi tiết tham gia vào kết nối từ đó, giúp tăng cường mối nối và lực bám giữa chúng . CÔNG TY XNK TÂN QUANG chuyên gia công bản mã theo yêu cầu. Chúng tôi nhận gia công các bản...
  2. Xnk Tân Quang

    PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẢN MÃ VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BẢN MÃ

    1. Phương pháp gia công bản mã Trước đây, phương pháp gia công bản mã thủ công được áp dụng để cắt bản mã. Phương pháp này không đảm bảo được tính chính xác và ảnh hướng ít nhiều đến chất lượng của sản phẩm. Hiện nay, với sự phát triển của kĩ thuật, công nghệ, phương pháp thủ công dần được thay...
Top