giá vật liệu quý 1 tỉnh cà mau

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU QUÝ 1 NĂM 2020

    Ngày 20/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Tỉnh Cà Mau ban hành công bố số 01/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 1 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top