giá vật liệu quý 1 tỉnh hà nam

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM QUÝ 1 NĂM 2020

    Ngày 27/3/2020 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 550/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quý 1 Năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng. Bấm...
Top